Werk en Inkomen
De ONP/PSP’92 wil dat iedereen een basisinkomen ontvangt, zonder voorwaarden. Iedereen heeft dan bestaanszekerheid. Mocht iemand het basisinkomen niet door werk verkrijgen, dan springt de overheid bij. Wij steunen een experiment om in Nijmegen het basisinkomen te introduceren en volgen hierin de PPR-voorstellen van Bram van Ojik.

Totdat er een basisinkomen is moet de overheid een helder inkomensbeleid voeren. We zien nu dat velen door het regelingenoerwoud het bos niet meer zien. De noodzaak van de formulierenbrigade bewijst dit.

Iedereen die na een jaar werkloosheid geen nieuwe baan heeft gevonden, krijgt een individueel participatiecontract van de gemeente: passend (vrijwilligers-)werk of studie (of kan kiezen voor een basisinkomen). In het participatiecontract wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van individuen. Loon verkregen via een participatiecontract mag nooit lager zijn dan het minimumloon. Een participatiecontract loont dus.

De ONP/PSP’92 wil dat iedereen zijn talenten verkregen benut ten goede van de samenleving. Wij zijn voorstander van vrijwilligerswerk. Iedereen kan zo een eigen invulling van zijn bestaan hebben. Mensen ontvangen een (basaal) inkomen en hebben vrijheid om zelf hun leven in te vullen.

Helaas kent Nijmegen een voedselbank. De ONP/PSP’92 wil het liefste dat er geen voedselbank is in onze gemeente, omdat er dan geen mensen meer zijn die armoede kennen. Tot die tijd moet de gemeente de voedselbank blijven steunen met subsidies.

16% van de Nederlanders bezit geen fiets. Een vervoersmiddel is een belangrijk middel om sociaal isolement tegen te gaan. De AFAC haalt in de stad verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen op. Vele fietsen zijn goed te gebruiken. De ONP/PSP’92 wil voorstellen om deze fietsen aan minima te verstrekken.

Er wordt extra geďnvesteerd in sociale werkplaatsen – dat hoeft niet alleen Breed te zijn – om mensen met een arbeidshandicap goede mogelijkheden te bieden om actief deel te nemen in de maatschappij. Tegelijkertijd wordt er zo minder geld besteed aan overbodige bijstandsuitkeringen.

De gemeente moet het principe van “social return” stimuleren in subsidiebeschikkingen en in gesprekken met ondernemers. Daarnaast moet de gemeente het goede voorbeeld geven in hun eigen personeelsbeleid. Zo komen arbeidsgehandicapten weer in het arbeidsproces terug.

Zelfstandigen zonder personeel vormen een kwetsbare beroepsgroep. De ONP/PSP’92 wil dat de gemeente hen actief wijst op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen en op de mogelijkheden om gezamenlijk een Broodfonds op te starten. ZZP’ers melden zich nu te vaak te laat om hen nog succesvol uit een faillissement te helpen.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Bestaanszekerheid garanderen door de invoering van het basisinkomen.
  • De voedselbank in Nijmegen overbodig maken.
  • Weesfietsen verstrekken aan minima.
  • Het principe van social return stimuleren in Nijmegen.
  • Zelfstandigen zonder personeel beter informeren over inkomenssteun.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij