Volksgezondheid
Obesitas en overgewicht worden in de westerse maatschappij steeds ernstigere gezondheidsproblemen. Problemen met overgewicht beginnen vaak op jonge leeftijd. Preventieve voorlichting en het stimuleren van meer lichaamsbeweging zijn gewenst. De overvloed aan reclame voor snoep, frisdrank en fast food, gericht op kinderen, moet met behulp van wettelijke maatregelen worden beperkt. Op scholen en in gemeentelijke speeltuinen hoort geen ongezond voedsel verkocht te worden.

Aanpassingen in woningen kunnen op een innovatieve en duurzame manier. Met soms kleine aanpassingen kunnen senioren langer thuis blijven wonen. Wij denken hier bijvoorbeeld aan het plaatsen van ‘easysteppers’.

Wij zijn voor de realisatie van een dekkend AED-netwerk. Ook moet er meer zichtbaarheid worden gegeven aan mensen die een EHBO-diploma hebben in de wijken.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Maatregelen tegen obesitas en overgewicht, te beginnen op scholen en in speeltuinen.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij