Veiligheid
De ONP/PSP’92 vindt het belangrijk dat politiezorg goed en snel bereikbaar is, zodat zij snel en adequaat kunnen handelen. Het vertrouwen van de burger moet behouden blijven en deels hersteld worden. Aangifte doen moet een positief gevoel opleveren en niet, zoals nu vaak gebeurd, een gevoel dat het zinloos was om aangifte te doen.

Het sanctiebeleid moet er met name op gericht zijn dat – naast het vergeldingselement – de gedetineerde ook voorbereid wordt op een succesvolle terugkeer in de samenleving. Samen met de Reclassering moet ingezet worden op een terugkeer in de maatschappij waar scholing, werk en inkomen, evenals een sociaal netwerk, centraal staan. Verder is aandacht voor preventie net zo belangrijk als repressie.

De gemeente moet identiteitsfraude voorkomen. Door ID-covers bij paspoorten, identiteitskaarten en paspoorten te verstrekken is het mogelijk om persoonlijke gegevens meer af te schermen bij het kopiëren er van. Ook kan de gemeente meer voorlichting geven over identiteitsfraude.

Prostitutie blijft legaal. Op gedwongen prostitutie en de werkomstandigheden van prostituees wordt scherp toegezien door de gemeente. Voor het verkrijgen van een bordeelvergunning wordt een Verklaring Omtrent Gedrag noodzakelijk.

Burgemeester Bruls dient het voorbeeld van zijn collega’s uit Aalsmeer en Beuningen te volgen en een “last resort”-sticker op het stadhuis te plakken. Deze sticker is symbool voor het feit dat de gemeente altijd open wil staan om kindermishandeling of -misbruik tegen te gaan. Kinderen moeten altijd beschermd worden door de overheid.

Wij willen specifieke aandacht voor discriminatie bij groepen die onder het diversiteitsbeleid vallen. Of er nu een homo of een Turk voor de deur staat, iedereen is gelijk in de horeca.

De veiligheid op de hotspots Kronenburgerpark, Vlaamse Gas en Stationstunnel blijven onze aandacht houden. We constateren dat daar momenteel een stabiele veiligheidssituatie is.

Alcoholcontroles zijn helaas nodig. Er zijn nog steeds mensen die hun eigen leven, en dat van anderen, op het spel zetten door met drank op achter het stuur te gaan zitten. Wij willen dat de politie hier hard op blijft optreden.

Nijmegen is stad aan het water. Wij willen dat er beleid wordt opgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water. De burgemeester wordt nu niet geïnformeerd over dit vervoer.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Goede en snelle bereikbare politiezorg.
  • Een toegankelijk aangiftebeleid voor burgers.
  • Identiteitsfraude voorkomen door voorlichting en het verstrekken van de ID-cover.
  • Prostitutie legaal houden, mits de gemeente scherp controleert op mensenhandel en de werkomstandigheden.
  • Blijvende aandacht voor de veiligheidshotspots als de Stationstunnel, Vlaamse Gas en Kronenburgerpark.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij