Studenten
De ONP/PSP’92 wil dat iedereen een gelijke kans krijgt om te studeren. We zijn tegen de langstudeerdersboete of het sociaal leenstelsel, omdat we het ieders eigen verantwoording vinden hoe iemand zijn eigen leven invult. Actieve studenten in verenigingsleven en/of maatschappij zijn van grote waarde voor de universitaire en de stedelijke samenleving. Het SNUF geeft hier goede steun aan de studentenorganisaties.

De Radboud Universiteit zou een grote rol kunnen spelen in het door ons gewenste Wetenschappelijk Planbureau. Dit Planbureau kan onderzoeken verrichten die de Gemeentelijke Rekenkamer niet kan of mag doen. De Universiteit heeft met haar docenten en de studenten veel capaciteit om onderzoeken uit te voeren. De ONP/PSP’92 wil dan ook dat er meer wordt samengewerkt met de Universiteit, met name met de Faculteit der Managementwetenschappen.

De ONP/PSP’92 steunt de realisatie van 256 SSHN-studenteneenheden in de oude Rijkswaterstaattoren in Arnhem-Presikhaaf, mits de sociaal-activerende en duurzame activiteiten van EVS EcoVrede hier gevestigd kunnen blijven. Met deze 256 eenheden is de Arnhemse woningnood voor studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Van Hall Larenstein opgelost. Het HBO-onderwijs in onze regio staat daarmee nog beter op de kaart.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Studenten de kans geven om zich te ontplooien naast de studie in een vereniging of in de maatschappij.
  • Meer inhoudelijke samenwerking tussen de Radboud Universiteit en de gemeente.
  • De Universiteit een rol laten spelen binnen het Wetenschappelijk Planbureau.
  • De Rijkswaterstaattoren in Presikhaaf inzetten voor HBO-studentenhuisvesting.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij