Senioren
De groep Nijmeegse senioren groeit in de komende jaren. Deze groep is echter een diverse groep. Er zijn vitale senioren die geen zorg nodig hebben, maar er zijn ook senioren die verzorging en voorzieningen nodig hebben. Hier zijn ook weer gradaties in te maken. De senioren die geen zorg nodig hebben willen we volwaardig blijven inzetten in de samenleving voor zover zij dat willen. We noemen dat het ‘verzilveren van vergrijzing’.

Ouderen die zorg nodig hebben moeten dit kunnen halen in de woonzorgzones. We vinden dat de ouderenbonden, de zorginstellingen ZZG, Waalboog en Kalorama met de gemeente in overleg moeten over deze thematiek.

De ONP/PSP’92 heeft veel waardering voor mensen die mantelzorg verlenen. Zij zien dat als vanzelfsprekend, maar wij vinden dat hun inzet voor medemensen onmisbaar is en van onschatbare waarde. Mantelzorgers moeten ook ontlast kunnen worden. Dagopvang voor ouderen is hier een randvoorwaarde. Wij zijn van mening dat de Van der Vlies-gelden voortgezet moeten worden als mantelzorgcompliment. Het Rijk heeft deze gelden nu verminderd en vanaf 2015 verdwijnen deze helemaal. De ONP/PSP’92 is van mening dat mantelzorg veel waard is en wil de waardering middels het mantelzorgcompliment behouden en uitkeren.

De ONP/PSP’92 weet dat er veel eenzaamheid is onder ouderen. We zouden graag zien dat iedereen aandacht krijgt. Ouderen die geen of weinig zorg nodig hebben zouden gewoon in de wijk moeten wonen, zodat zij gewoon onder de mensen komen. Projecten voor jongeren en studenten zouden zich op ouderen moeten richten. Een mooi voorbeeld is de N.E.C. BuurtBattle die door middel van BuurtBijdragen jongeren met ouderen verbinden. Zij komen langs op bingo-middagen of op andere momenten. Hoe eenvoudig dit ook lijkt, het is van groot belang voor ouderen die eenzaam zijn.

De SWON doet zinvol werk voor senioren. Zo organiseren zij XXX Ook verzorgen zij computercursussen. Zo kunnen ‘non-liners’ uitleg krijgen over de mogelijkheden van het internet en zelfstandig hun zaken blijven regelen als ‘silver surfers’. De ONP/PSP’92 is wel van mening dat mensen computers en internet niet opgedrongen moet worden en dat service aan de balie moet blijven bestaan.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij