Regionale samenwerking
Regionale samenwerking moet geregeld tegen het licht worden gehouden en worden herijkt. Soms is het helemaal niet meer nodig om in een gemeenschappelijke regeling samen te werken aan een project of thema. Of moeten er nieuwe of andere partners aan tafel schuiven om de samenwerking te doen slagen. Wij bepleiten een vijfjaarlijkse integrale afweging van regionale samenwerking door de gemeenteraad.

In het licht van de verdere economische ontwikkeling van de regio en het uitdragen daarvan is het van belang om te werken langs de lijnen van regiobranding. Naast het feit dat de regio en dus de gemeente werkt vanuit deze marketinggedachte, zullen de partners in de Stadsregio expliciet invulling geven aan regionale branding en acquisitie. Het concept Cool Region wordt hiervoor ingezet. Ook na 2015 moet de regiobranding verder worden voortgezet. We zien een taak voor de gemeenten Arnhem en Nijmegen gezamenlijk om hier uitvoering aan te geven.

In de regio Nijmegen-Arnhem hebben we nog mooie attracties en lokaties voor evenementen. Wij denken dan aan het Gelredome, de Rijnhal, Burgers’ Zoo, het Nederlands Openluchtmuseum, het Nationaal Park De Hoge Veluwe en NOC*NSF op Papendal. De ONP/PSP’92 ziet voor Nijmegen kansen voor toerisme en evenementen in de regio. Die kracht moet via Cool Region worden benut.

Bestuurders van verbonden partijen en van semi-overheidsorganisaties moeten een beloning onder de ‘De Graaf-norm’ krijgen. Werken voor burgers mag geen exorbitante salarissen opleveren. Deze kosten worden immers uit belastinggelden gedekt.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Nut en noodzaak van regionale samenwerking regelmatig opnieuw bekijken en beoordelen.
  • Het regiobrandingconcept Cool Region ook na 2015 samen met Arnhem verder voortzetten om zo aandacht te vestigen op onze economische kwaliteiten.
  • De kracht van de Arnhemse evenementenlokaties ook voor Nijmegen inzetten.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij