Openbare ruimte
De openbare ruimte is van ons allemaal, maar niet iedereen lijkt zich er verantwoordelijk voor te voelen. Dat uit zich onder meer in het dumpen van spullen, illegaal parkeren en onverantwoord rijgedrag. De ONP/PSP’92 vindt een schone, veilige en groene openbare ruimtebelangrijk. Vernielingen moeten snel, en als het enigszins kan op kosten van de veroorzaker, worden hersteld. We willen ruimte voor spontane (tijdelijke) creatieve uitingen in de openbare ruimte creëren. Ook moet er ruimte zijn voor vrije en ideële meningsuiting.

Niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor de openbare ruimte, maar de gehele samenleving. Overheid, burgers, middenstand, horeca, scholen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige en leefbare openbare ruimte in de Nijmeegse wijken. De ONP/PSP’92 is voorstander van proeven met het laten adopteren van delen van de openbare ruimte door wijken, bedrijven of bewoners. Hierbij denken wij aan het door een hoveniersbedrijf laten onderhouden van een rotonde die als tegenprestatie een reclamebordje neer mag zetten op of bij die lokatie.

In de nieuwe wijken in de Waalsprong moet er aandacht zijn voor het creëren van natuurlijke sociale ontmoetingsplekken. Een dorpsplein of een speelplek kan al zo’n functie vervullen. Ook kunnen er “chess-sets” worden geplaatst, zodat het mogelijk is om te schaken of te dammen in de open lucht.

De ONP/PSP’92 wil bij speeltuinen leuke prullenbakken realiseren. Wij denken hierbij aan de “Holle bolle Gijs”-prullenbak in De Efteling.

Om de sociale cohesie rondom openbare ruimte in een wijk te vergroten is het samen iets maken in de wijk zinvol. Er zijn genoeg blinde muren waar een vrolijke muurschildering op gemaakt kan worden. Dit kan dan met een groep bewoners worden uitgevoerd.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Voortzetting van het succesvolle ‘schoon, heel en veilig’-beleid in de wijken.
  • Particulieren of ondernemingen de kans geven groenonderhoud te adopteren.
  • Ruimte voor natuurlijke sociale ontmoetingsplekken in de openbare ruimte.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij