Mobiliteit
De gemeente dient zorg te dragen voor goede wandel- en fietspaden. Velen maken een ommetje of pakken de fiets. Dat is goed voor de gezondheid en voor het milieu. Wij bepleiten jaarlijks overleg met de Voetgangersvereniging en de Fietsersbond over deze voorzieningen. De wethouder Mobiliteit dient hier uitvoering aan te geven en hierover terug te rapporteren naar de gemeenteraad.

Openbare gebouwen, sociaal-culturele voorzieningen, schoolcomplexen, ziekenhuizen, winkelcentra e.d. dienen met openbaar vervoer bereikbaar te zijn. Bij de vaststelling van nieuwe werkgelegenheids- en woonlocaties dienen de bestaande hoofdlijnen van openbaar vervoer, of een geringe uitbreiding daarvan, een belangrijk criterium te vormen om op maatschappelijk rendabele wijze een goede openbaar vervoersvoorziening te creëren. De voorkeur gaat hier uit naar een treinverbinding.

De ONP/PSP’92 stelt voor om het openbaar vervoer gratis te maken, en te bekostigen uiteen mobiliteitstax. Om de drukte in het verkeer te verminderen stellen wij voor dat de MBO-, HBO- en WO-instellingen niet om 8.45 uur beginnen. Door meer gespreide aanvangstijden te hanteren verminder je de verkeersdruk vanzelf.

De OV-fiets is een product van NS/Pro Rail en wordt samen met de Nederlandse Fietsersbond verzorgd. Ook in Nijmegen is op het Centraal Station een uitgiftepunt van de OV-fiets. De ONP/PSP'92 is voorstander van innovatieve vervoerssystemen en vindt deze reďncarnatie van het “witte fietsenplan” positief voor het gebruik van de fiets. Wij willen dit dan ook graag uitbreiden naar de andere Nijmeegse stations.

De ONP/PSP’92 wil een goed spoorwegennet. Stadsregiorail moet vanaf 2015 in werking treden. Wij willen dat er elk kwartier een directe stoptrein gaat rijden tussen Zutphen en Den Bosch. Daarom is het nodig dat de spoorbrug bij Ravenstein dubbelspoors wordt. Het is van belang dat er een goede railverbinding naar Noord-Brabant aanwezig is. De provincie Gelderland moet dit probleem gaan erkennen en er met de provincie Noord-Brabant over in gesprek om er een gezamenlijke verantwoordelijkheid van te maken.

Ook willen wij dat de railverbinding tussen Nijmegen en Kleve weer gereactiveerd wordt. De landsgrenzen zijn namelijk vervaagd en er komen veel Duitse studenten naar onze HAN. De Duitse NIAG-bus (lijn 58) kan ook het rondje Heijendaal maken.

Elektrificatie van de Maaslijn (Nijmegen-Venray-Venlo) verbindt Nijmegen beter met Limburg.

Er is veel kennis voor handen bij de Nijmeegse afdeling van ROVER. Zij hebben praktijkkennis over het openbaar trein- en busvervoer. Deze kan beter worden benut. De wethouder Mobiliteit moet open staan voor overleg en hierover rapporteren naar de gemeenteraad.

De bus moet elke dag door de Augustijnenstraat/Burchtstraat rijden. Het is voor het stadscentrum belangrijk dat het goed bereikbaar is met de bus. Ook geeft het rust en helderheid voor reizigers. Op maandagen weten veel mensen niet waar de bus nu wel of niet stopt in het centrum. We willen de lijnvoering van de bussen kritisch tegen het licht houden. Niet iedere bus hoeft door het centrum. Er kunnen ook bussen via het Joris Ivensplein/Waalkade en via de singels rijden.

De ONP bepleit de invoering van kleine buurtbusjes die wijken met elkaar verbinden. Het busnet kent van oudsher een focus op het stadscentrum, waardoor grote omwegen moeten worden gemaakt. Een bestaande wens in Dukenburg is een wijkbusjessysteem dat de 7 woonwijken onderling verbindt. Zoiets is ook denkbaar tussen Neerbosch-Oost, Hatert en Brakkenstein. Daar wonen veel ouderen die zo ook makkelijker bij de ziekenhuizen kunnen komen.

Het gezamenlijk delen van een auto moet gestimuleerd worden. In Nijmegen zijn al commerciële initiatieven als Greenwheels en Autodate actief. De ONP/PSP’92 is van mening dat er gemeentelijke “wijkdeelauto’s” moeten komen voor gezamenlijk gebruik door de wijkbewoners. Dit zouden dan elektrische auto’s moeten zijn. De uitleen zou via de wijkcentra kunnen verlopen.

Bij de aanleg en verbetering van infrastructurele voorzieningen moet altijd rekening worden gehouden met de bruikbaarheid voor kwetsbare groepen, met name senioren, gehandicapten en kinderen.

De ONP/PSP’92 was aangenaam verrast over de hoeveelheid Nijmegenaren die op de eerste dag dat De Oversteek open was lopend of fietsend over de auto-vrije brug heen liepen. Wij bepleiten een auto-vrije zondag in het jaar voor heel Nijmegen.

De wijk Neerbosch-Oost heeft slechts een toegangsweg. De ONP/PSP’92 wil onderzoeken of er een alternatief mogelijk is. In ieder geval bij calamiteiten is dit een noodzaak.

De ONP/PSP’92 is tegenstander van de doortrekking van de A73, omdat er nu afdoende capaciteit aan verbindingen over de Waal is gerealiseerd. Wel zijn we voor de doortrekking van de A15, omdat deze verbinding (Bemmel-Zevenaar) een missing link is in het wegennet. We willen wel dat deze snelweg ondertunneld wordt onder het Pannerdensch Kanaal.

Het zonnetreintje is een typisch Nijmeegs vervoermiddel. Dit zonnetreintje dient in de zomer ingezet te worden om de hoogteverschillen tussen Waalkade en binnenstad te overbruggen.

De ONP/PSP’92 wil:
 • Goede wandel- en fietsvoorzieningen.
 • Nieuwe woningbouw- en werkgelegenheidslocaties alleen toestaan als er openbaar vervoer komt.
 • Introductie van de OV-fiets op de Stations Lent, Dukenburg, Heyendaal en Goffert.
 • Elk kwartier een stoptrein tussen Zutphen en ’s-Hertogenbosch.
 • Verdubbeling van het spoor op de spoorbrug bij Ravenstein.
 • Reactivering van het spoortracé Nijmegen-Groesbeek-Kleve.
 • Elektrificatie van de Maaslijn (Nijmegen-Venray-Venlo).
 • De bus ook door de Burchtstraat laten rijden. Daarnaast kunnen er buslijnen via de Waalkade en over de singels rijden.
 • Jaarlijks overleg met de Voetgangersvereniging, Fietsersbond en ROVER.
 • Wijkdeelauto’s zodat meer mensen samen gebruik kunnen maken van een auto.
 • Aandacht voor kwetsbare groepen bij nieuwe infrastructurele voorzieningen.
 • Een autoloze zondag in het jaar.
 • Onderzoeken of Neerbosch-Oost een tweede toegangsweg kan krijgen.
 • De A73 niet doortrekken.
 • De A15 wel doortrekken met een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal.
 • Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij