Media
Massamedia hebben als voornaamste functie dat zij burgers informeren en daardoor mondiger maken. Een vrije en pluriforme pers is een van de voorwaarden voor het goed functioneren van een democratie. Het is daarom een slechte zaak dat er maar een krant is voor regionaal nieuws.

De ene partij is groot, de andere partij is klein, maar elke politieke partij begint aan het begin van de verkiezingsdag met nul stemmen. De ONP/PSP’92 respecteert de afwegingen van de lokale media, maar wil wel de oproep doen aan de media om alle partijen voor het voetlicht te laten komen. De Nijmeegse kiezer dient namelijk goed geïnformeerd te worden over hun keuzemogelijkheden. Dat is in onze ogen een belangrijke taak van de media.

Wegener verzorgt de drie kranten in onze stad. De Gelderlander is dé regionale krant van Nijmegen. Daarnaast is de Weekkrant De Brug waar Nijmeegs nieuws in wordt beschreven. In de Weekendkrant wordt vooral aandacht besteedt aan activiteiten en evenementen in de stad. Deze kranten hebben elk een stevige positie in de stad.

De Nijmeegse Stadskrant leidt al enige jaren een wat zieltogend bestaan. Voor de pluriformiteit in onze stad is dat geen goede zaak. De PSP’92 betreurt dit vanwege de ontstaansgeschiedenis van de Stadskrant zeer.

N1 maakt radio en televisie. De ONP/PSP’92 is trots op het feit dat Nijmegen nu al vele jaren een stabiele omroep heeft met enthousiaste vrijwilligers en programmamakers.

De samenwerking met LUX is positief voor cultuur en debat in de stad. Het is een aanwinst om de productie van de radio-uitzendingen te kunnen zien door de glazen studio bij LUX. We zouden het leuk vinden om daar ook de uitzendingen te kunnen horen.

De Nijmeegse samenleving is multicultureel. Wij wensen dat het radio- en televisieaanbod net zo veelkleurig is en dat UPC hier aandacht aan schenkt.

De Programmaraad die UPC nu adviseert over het zenderaanbod is niet meer verplicht. Toch wil de ONP/PSP’92 deze adviesraad voort laten bestaan. Deze zou wel pluriformer ingericht moeten worden, zodat alle stromingen en gezindten een plek hebben in dit adviesorgaan. Verder moet de Programmaraad meer transparant werken.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Een pluriform medialandschap in Nijmegen.
  • Lokale nieuwsmedia oproepen om aan alle politieke partijen en groeperingen aandacht te geven in hun berichtgeving.
  • De lokale radio- en televisiezender N1 behouden vanwege de meerwaarde voor de stad.
  • Een multicultureel zenderaanbod via UPC.
  • Inspraak op het zenderaanbod van UPC behouden via de Programmaraad.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij