Klimaat, energie en milieu
De ONP/PSP’92 wil met zorg omgaan met de schepping. De aarde is slechts in bruikleen aan ons gegeven. Dit betekent dat we moeten investeren in duurzaamheid. Zaken als groene energie aantrekkelijk maken zorgen er voor dat de wereld langer mee gaat. Ook het gebruik van openbaar vervoer is goed voor het klimaat en milieu.

We zien een ontwikkeling van “energieprosumenten” opkomen: consumenten die zelf energieproducent worden. De ONP/PSP’92 is voorstander van deze “Do It Yourself”-mentaliteit. Collectieven van betrokken burgers die wind- en zonne-energie willen maken verdienen gemeentelijk gefaciliteerd en ondersteund te worden.

De gemeente kan het goede voorbeeld geven als het gaat om hergebruik van meubels. Door inkrimping van het aantal ambtenaren en daarmee het aantal werkplekken betekent dat er veel kantoormeubilair over blijft. Dit kan aan goede doelen worden verstrekt.

Er zijn steeds meer ouderen en gehandicapten die in een scootmobiel rijden. Aangezien de parkeerpalen energie genereren lijkt het ons zinvol om te onderzoeken of er ook oplaadpunten voor scootmobielen kunnen worden geďntegreerd in de parkeerpalen.

Natuur- en milieu-educatie worden geďntegreerd in het onderwijs. Op school wordt met projectonderwijs aandacht gegeven aan milieuvraagstukken. In het beroepsonderwijs wordt ecologisch verantwoord werken opgenomen in de leerplannen.

We zijn voor een stedelijk netwerk van afhaallokaties van biologische voedingspakketten.

wijkmoestuinen

De ONP/PSP’92 is tegen kernenergie, maar voor stimulering en subsidiering van wind- en zonne-energie. Uiteindelijk zullen de olie, kolen en gasbronnen niet meer voor alle energiebehoefte kunnen zorgen.

De ONP/PSP’92 wil:

  • De overblijvende kantoormaterialen van de gemeente aan lokale goede doelen verstrekken.
  • Een stimulans voor groene duurzame energie en een verbod op kernenergie en schaliegas.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij