Innovatie
Nijmegen heeft alles in zich om een innovatieve stad te zijn en te blijven. Er is kennis, er is creativiteit en er is een hoge tolerantie voor andersdenkenden. In een tolerante roze studentenstad kan creativiteit en innovatie bloeien. We moeten blijven werken aan deze krachtige positie van Nijmegen.

Die krachtige positie op innovatie verkrijgt Nijmegen als er geïnvesteerd wordt, er goede infrastructuur is en er een internationale blik is. Nijmegen moet op provinciaal niveau met Oost NV aan de slag om deze zaken op orde te houden.

De gemeente Nijmegen moet voldoende middelen beschikbaar stellen om strategisch belangrijke bedrijven en/of nieuwe bedrijven aan te trekken op basis van het kwantitatieve aantal arbeidsplaatsen, de mate van kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid en de meerwaarde voor het imago en de aantrekkingskracht van stad en regio. Innovatieve bedrijven hebben wat de ONP/PSP’92 betreft voorrang op vervuilende industrie.

Innovatie kan niet zonder wetenschap. De ONP/PSP’92 vindt wetenschap dan ook belangrijk. Wel tekenen we aan dat er integer om moet worden gegaan met mens en dier binnen de wetenschap.

De Novio Tech Campus op Winkelsteeg, de Radboud Universiteit, het Universitair Medisch Centrum, de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de spin-off-bedrijven op de Campus in Heijendaal vormen samen het innovatiecentrum van onze stad. De gemeente Nijmegen moet deze innovatieve broedplaatsen koesteren.

Nijmegen is niet de enige stad waar veel aan innovatie wordt gedaan. In Wageningen wordt binnen Food Valley op het gebied van voeding ook veel aan innovatie bewerkstelligd. De Wageningen Universiteit is al vele decennia marktleider binnen de Agro Technology.

Ook in BrabantStad zijn vele technische innovaties. Dichtbij huis in Oss heeft MSD/Organon een marktpositie waar het gaat om medicijnen. In de Brainport Eindhoven worden technische innovaties op wereldniveau gebracht. Nijmegen is een waardevol knooppunt op de Red Med Tech Highway. Het innovatieve Greenport Venlo willen we niet onvermeld laten.

De gemeente Nijmegen moet de relaties met de regio’s Wageningen, Oss, Eindhoven en Venlo blijvend benutten om gezamenlijk innovatieve groei te bewerkstellingen. Ook moet er binnen de domeinen economie, onderwijs en internationale samenwerking continue aandacht zijn voor innovatie.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Het creatieve en tolerante wat in Nijmegen nu zorg draagt voor de voedingsbodem voor innovatie versterken.
  • Meer aandacht voor acquisitie voor strategisch belangrijke bedrijven met kwalitatieve hoogwaardige werkgelegenheid.
  • Innovatieve bedrijven voorrang geven in het vestigingsbeleid.
  • Op een integere manier wetenschap inzetten voor innovatieve ontwikkeling.
  • Met Food Valley, Brainport, BrabantStad en Greenport Venlo samenwerken.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij