Europa
Nijmegen is door haar geografische ligging al van oudsher een Europese stad. De Romeinse en Duitse Keizers hadden hier een verblijfsplaats. De Vrede van Nijmegen is een markante Europese gebeurtenis in de geschiedenis. Nijmegen is ook nu een Europese stad. De gemeente draagt dat ook uit door de Europese vlag te voeren op het Stadhuis. De ONP/PSP’92 is een voorstander van de samenwerking binnen Europa.

De Europese samenwerking heeft ten doel dat praktische zaken makkelijker worden voor burgers. Zo is de paspoortcontrole afgeschaft en zijn wetten en regels op elkaar afgestemd. Door de invoering van de Euro is het grensoverschrijdend economisch geldverkeer ook vereenvoudigd. Bij sommige beleidsonderdelen zien we een goede Europese samenwerking (klimaat, energie en duurzaamheid), maar bij andere thema’s zien we dat besluitvorming moeilijk loopt (grensoverschrijdend vervoer). Wij spreken de wens uit dat de samenwerking verbeterd.

Nijmegen is lid van de Euregio. De Euregio kent een controlerende Euregioraad waar 3 raadsleden lid van zijn. De burgemeester zit in het bestuur en is afwisselend met de burgemeester van Duisburg voorzitter van de Euregio. De ONP/PSP’92 ziet meerwaarde in dit lidmaatschap omdat Nijmegen gelden via de Euregio krijgt uit de Interreg-programma’s. Wij zijn voorstander van het continueren van de lidmaatschappen van de raadsleden, mits zij vaker dan nu het geval is verantwoording afleggen over hun werk.

De gemeente Nijmegen heeft een Europees informatiepunt in de Stadswinkel. Ook zijn er activiteiten over Europa. Wij willen hier meer aandacht voor vragen, zodat de Nijmeegse burger weet dat dit er is.

Nijmegen zou deelnemer moeten worden aan het Eurocities-netwerk. Steden of stedelijke gebieden met een inwonertal van meer dan 250.000 mensen – verenigd in Eurocities – worden actief geconsulteerd en geïnformeerd door de Europese Commissie. De ONP/PSP’92 vindt dat Nijmegen met Arnhem samen hier aan deel zou moeten nemen.

De ONP/PSP’92 constateert dat er veel oosterburen niet meer naar ons stadscentrum komen voor hun aankopen. Het chipknipdebacle in 2002 is hier een cruciale factor geweest. Mensen konden niet meer op een eenvoudige manier hun auto kwijt. Wij willen extra adverteren in Duitse kranten en media om ook de Duitse consumenten weer terug te krijgen in Nijmegen.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Meer promotie voor de Nijmeegse binnenstad in de Duitse media.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij