Dienstverlening en communicatie
De ONP/PSP’92 vindt dat de overheid er is voor de burger en dat het Stadhuis met haar bestuur en ambtenaren dienstbaar moet zijn naar de burger. De burger is er niet voor de overheid. Wij vinden het een slechte zaak dat het visitekaartje op het gebied van voorlichting en communicatie in Nijmegen is wegbezuinigd. Het gemeentelijke informatiecentrum Open Huis had haar sporen volgens ons ruimschoots verdiend. Geen vraag was te veel en in het documentatiecentrum heeft menig geïnteresseerde Nijmegenaar antwoord gevonden op zijn vraag.

Overheidsinformatie in de vorm van bekendmakingen staan niet meer in het huis-aan-huisblad De Brug, maar dienen nu via internet opgezocht te worden. Nu er steeds minder internetpunten zijn waar je als burger vrij en kosteloos terecht kunt vinden wij dit geen goede vervanging.

In de Inspraakverordening 2012 is opgenomen wanneer de gemeente Nijmegen inspraak toepast. De ONP/PSP’92 is van mening dat bij kaderstellende beleidsnota’s algemene inspraak voor iedereen altijd mogelijk moet worden gemaakt.

Het algemene telefoonnummer van de gemeente – 14 024 – moet een nummer onder het lokale tarief blijven. Een overheidsinstelling moet goed bereikbaar zijn voor iedereen, zonder dat het een kapitaal kost. Ook moeten ambtenaren goed bereikbaar zijn en als ze onverhoopt niet opnemen uit zichzelf terugbellen.

De gemeente moet gebruik blijven maken van social media, zoals facebook en twitter. Ook de burgemeester en de wethouders zouden een twitteraccount moeten hebben en dit zelf actief moeten gebruiken om de koof tussen burger en bestuurder te verkleinen.

De kosten van een legitimatiebewijs mogen niet boven de kostprijs uitstijgen. De gemeente moet zich realiseren dat het hebben van een Europese Identiteitskaart een verplichting is op grond van de legitimatieplicht. Het moet voor de burger in het algemeen en de minima in het bijzonder betaalbaar blijven om een identiteitskaart aan te schaffen.

De gemeente moet op een flexibele manier haar diensten aanbieden. De afgeschafte geboorteloketten in het CWZ en Radboudumc en het inschrijfpunt voor nieuwe studenten zijn hier aansprekende voorbeelden van. Wij willen deze diensten terugbrengen en handhaven.

De ONP/PSP’92 wil het Steunpunt Stadswinkel Dukenburg in Meijhorst behouden. Ook willen wij dat er in de Stadswinkels een pasfotohokje komt voor het maken van pasfoto’s.

De ONP/PSP’92 wil:
  • De terugkeer van een fysiek gemeentelijk informatiecentrum (Open Huis).
  • Niet alleen gemeentelijke bekendmakingen via internet.
  • De burgemeester en de wethouders via twitter informatie laten versturen.
  • Open inspraak bij nieuw beleid voor alle burgers van Nijmegen en daarbuiten.
  • Goede en betaalbare telefonische contactmogelijkheden met de gemeente.
  • Betaalbare verstrekking van identiteitskaarten.
  • Behoud van het Steunpunt Stadswinkel Dukenburg.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij