Cultuur
De vestiging van een Joods Cultureel Centrum in de oude Synagoge in de Gerard Noodtstraat steunen wij. Het verleden wordt zo verbonden met het heden.

Nijmegen is een stad waar kunst ook op straat te zien is. De ONP/PSP’92 beschouwt graffiti als waardevolle kunstvorm. We willen daar ruimte voor geven, mits het hier kwalitatieve muurschilderingen betreft en de eigenaar van de muur geen bezwaren tegen het aanbrengen van de schildering heeft. De gemeente inventariseert welke ruimte in aanmerking komt voor een (nieuwe) schildering en publiceert dit op de website.

De ONP/PSP’92 vindt dat artistieke vrijheid een grens kent, namelijk daar waar anderen gekwetst worden. Culturele uitingen mogen echter alleen door de rechter worden verboden. De gemeenteraad mag wel toetsend optreden, maar zal een verbod alleen bij de rechter af mogen dwingen.

Particulier initiatief in de cultuursector steunen wij. Een mooi voorbeeld zijn de “witte boekenkasten” die in Nijmegen-Oost en in Dukenburg ontstaan zijn. Een ander mooi voorbeeld is de Dukenburgse Cultuurtafel.

De ONP/PSP’92 ferlient stipje foar de promoasje fan it Frysk taal- en kultuerûnderwiis fan de Afûk. Ek yn Nijmegen fansels. It Frysk is de twadde Rykstaal yn ûs lân.

De ONP/PSP’92 wil:
  • Ruimte geven voor graffity in de stad.
  • Vrijheid in kunst en culturele uitingen, zolang anderen niet nodeloos gekwetst worden.
  • Fries taal- en cultuuronderwijs in Nijmegen mogelijk maken en steunen.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij