Citymarketing
Een stad met een eigen gezicht, karakter en identiteit is een stad waar de inwoners wat voor willen doen. De ONP wil als Nijmeegse politieke partij het “Nijmegen-gevoel” promoten en behouden. Altijd Nijmegen is ook ons motto! De ONP/PSP’92 is trots op Nijmegen en al haar eigenaardigheden.

Een van die typisch Nijmeegse elementen in de stad is N.E.C.. Wij steunen N.E.C. van harte, vanwege het ‘Nijmegen-gevoel’ wat er van onze voetbalclub uitgaat. Zo vinden wij dat er op wedstrijddagen N.E.C.-vlaggetjes op de stadsbussen gevoerd moeten worden.

De Nijmeegse rood-zwarte vlag moet op meer plaatsen in het straatbeeld – zoals bij de invalswegen van de stad – terugkomen. Dat vergroot het Nijmeegse stadsgevoel.

De gemeente organiseert jaarlijks een nieuwjaarsreceptie. Deze is vrij toegankelijk voor alle inwoners van Nijmegen en voor betrokkenen bij onze stad. Wij vinden het belangrijk dat er jaarlijks een moment is waarop bestuur en burger elkaar in losse setting kan ontmoeten. Ook de bekendmaking van de Nijmegenaar van het Jaar is een goede traditie geworden.

De gemeente Nijmegen heeft op dit moment stedenbanden met Pskov en Masaya. Wij zijn daar voorstander van, omdat stedenbanden de stad een internationale blik geven. Recent is er een stedenband gesloten met Gaziantep in Turkije. De ONP/PSP’92 wil bepleiten dat Nijmegen ook een stedenband aangaat met een Marokkaanse stad. Wij denken hierbij aan de provinciehoofdstad Nador. Veel Marokkanen die nu in Nijmegen wonen, komen oorspronkelijk uit deze economisch opkomende kuststad. Er zijn daar veel ontwikkelingen op infrastructureel vlak gaande.

Nijmegen moet voor 2015 “Fair Trade”-gemeente zijn. Hiervoor moeten bedrijven, ondernemers, winkeliers en de gemeente fair trade producten promoten en gebruiken. Nijmegen is al Millenniumgemeente, maar geeft momenteel geen uitvoering aan dit predikaat. De ONP/PSP’92 wil dat de gemeente Nijmegen weer aandacht geeft de Millenniumdoelstellingen en deelneemt aan de activiteiten van de VNG International die hiermee samenhangen. De ONP/PSP’92 onderschrijft het Handvest voor Compassie. Nijmegen zou zich bij de internationale beweging van Compassionate cities moeten aanmelden.

De uitreiking van de Vrede van Nijmegen Penning geeft voor de PSP’92 de waarde van vrede in Europa weer. Wij zijn dan ook voorstander van het voortzetten van deze vredesprijs. Nijmegen zou de Vrede van Nijmegen meer op de kaart moeten zetten. Nijmegen is een Stad van Vrede!

De ONP/PSP’92 wil:
  • De terugkeer van de NEC-vlaggetjes op de stadsbussen.
  • Stadsvlaggen in het Nijmeegse straatbeeld ter vergroting van het stadsgevoel.
  • Een stedenband met een Marokkaanse stad. Wij denken hierbij aan Nador.
  • Weer actief Millenniumgemeente zijn en voor 2015 Fair Trade-gemeente zijn.
  • Nijmegen aan laten sluiten bij de beweging van Compassionate cities.
  • Nijmegen het imago van een Stad van Vrede geven.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij