Binnenstadseconomie
Het stadscentrum is een van de economische hotspots in Nijmegen. Vele ondernemers verdienen hier hun boterham. De omgeving moet uitnodigen om naar het stadscentrum te gaan. Daarom moet de gemeente aandacht geven aan de openbare ruimte in het stadscentrum. Zorgpunt is voor ons het Station en haar omgeving. Deze leidt niet echt naar het bruisende stadscentrum en dat is volgens ons een misser. De Burgemeester Hustinxstraat en de Spoorstraat moeten echt een grondige opfrisbeurt krijgen.

De binnenstad is de place to buy and to be. Je kunt er kijken en vergelijken. Door innovatieve bezorgdiensten komen artikelen daarna bij de consumenten thuis. We denken hierbij aan de Binnenstadsservice die goederen van meerdere winkels in een vrachtwagen vervoeren. Het is wellicht zelfs mogelijk dat de goederen rechtstreeks vanuit het magazijn naar de klant worden gebracht.

In de binnenstad vragen de Ringstraten om blijvende aandacht. Hier zitten de echt Nijmeegse winkeltjes en ondernemers. De Ringstraten hebben een flinke facelift gekregen en floreren hierdoor als nooit te voren. Alleen de Tweede Walstraat, Smetiusstraat en Bloemerstraat moeten nog aangepakt worden. Wij willen hier in de komende raadsperiode mee beginnen en niet wachten op een eventuele – in onze ogen overbodige – tramlijn.

De gemeente moet haar aanjaag- en regiefunctie oppakken waar het gaat om de ontwikkeling, toegankelijkheid, kwaliteit en aantrekkelijkheid van het stadscentrum en de andere winkelcentra in de wijken. Belangrijk is dat de gemeente verloedering en winkelleegstand samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere partners aanpakt. De ONP/PSP’92 wil dat de gemeente een aanvalsplan opstelt om leegstand tegen te gaan. Hulpmiddel hierbij is een “Atlas van Leegstand” waaruit helder moet worden hoe lang panden al leegstaan.

In het stadscentrum moeten er voorzieningen zijn als toiletten of een plek waar je je baby kunt verschonen. In de Molenpoortpassage is al een servicepunt met een openbaar toilet en een oplaadpunt voor telefoons aanwezig. Dit soort initiatieven dragen bij aan een prettiger winkelklimaat. Wellicht kunnen er ook leenbuggy’s, rollators en rolstoelen worden uitgeleend. We zijn voor initiatieven als gratis Wifi in de binnenstad.

De ONP/PSP’92 ziet vooral bij evenementen dat er extra plaskruizen komen. Wij willen niet alleen tijdens de uitgaansavonden urizuilen, maar we zouden graag permanente urizuilen zien. Zo voorkom je wildplassen en heb je als BOA ook een argument bij het beboeten van wildplassers.

Voor de grotere gerichte aankopen gaan consumenten niet naar de binnenstad. Daarvoor zijn speciale goed bereikbare locaties een must. Veel grote steden hebben al zo’n locatie buiten de stad. Nijmegen had plannen om een dergelijke locatie bij Ressen te creëren. Deze locatie – de zogenaamde Vlek 14 – is wat ons betreft hier geschikt voor. De gemeenteraad heeft helaas besloten om tot 2016 hier alleen een grote doe-het-zelfketen toestemming te geven tot vestiging. In Arnhem zijn in het Olympusgebied vergelijkbare plannen. In de Rijnhal zou er een grote sportzaak moeten komen. De ONP/PSP’92 wil de Rijnhal behouden voor evenementen en de daar geplande sportzaak Decathlon naar Ressen halen. Zo ontstaat er een nieuwe economische hotspot in Nijmegen-Noord. Dit zal niet of nauwelijks gevolgen hebben voor de Arnhemse of de Nijmeegse binnenstad, want het gaat hier om een heel ander soort assortimentsaanbod.

Nijmegen heeft een stadscentrum aan de Waal. We zien dat de Waalkade als economische trekpleister nog niet uit de verf komt. Ook de verbinding binnenstad/Waalkade is nog gevoelsmatig niet tot stand gekomen. De Grotestraat is geen natuurlijke verbindingsstraat tussen deze twee toplocaties. De ONP/PSP’92 roept de ondernemers aan de kop van de Grotestraat op om hier meer werk van te maken. Zo komen de kansen die de Waal en de Waalkade echt tot hun recht.

Nijmegen heeft een sterke warenmarkt op de zaterdag en maandag. De ONP/PSP’92 is blij met deze echte Nijmeegse trekpleister die veel mensen naar de stad trekt. De gemeente moet deze economische parel goed faciliteren. Toch zijn we van mening dat de markt uit de Burchtstraat en de Augustijnenstraat moet, zodat de bus elke dag door het stadscentrum kan rijden. De Broerstraat en de Ziekerstraat zijn een goed alternatief voor de markt.

De ONP/PSP’92 ziet met tevredenheid hoe de Marikenstraat in het stratenpatroon is opgenomen. Het culturele kwartier versterkt de binnenstad. We hopen dat het Plein 1944 met de nieuwe inrichting ook zo’n economische trekker zal gaan worden.

De bestaande behoefte aan een nachtwinkel willen wij graag tegemoet komen door de vestiging van enkele nachtwinkels toe te staan.

We willen aandacht voor de bewegwijzering in de stationsomgeving en het centrum.

De ONP/PSP’92 wil:
 • De entree naar het centrum verstevigen door de Burgemeester Hustinxstraat en de Spoorstraat een flinke opfrisbeurt te geven.
 • Een binnenstad waar je kunt kijken en vergelijken en waar het fijn is om te zijn.
 • Aandacht blijven geven aan de Ringstraten in de binnenstad.
 • In de komende raadsperiode aan de slag met de Smetiusstraat en Bloemerstraat.
 • De gemeente samen met vastgoedeigenaren en het Het Huis voor de Binnenstad een aanvalsplan laten opstellen tegen leegstand.
 • Leenbuggy’s beschikbaar stellen in het stadscentrum.
 • Gratis Wifi in de binnenstad.
 • Permanente urizuilen in de binnenstad om wildplassen te voorkomen.
 • Een nieuwe economische hotspot creëren door meer grootschalige winkels bij Ressen toe te staan. Wij denken hierbij aan Hornbach en Decathlon.
 • De Arnhemse Rijnhal behouden voor specifieke evenementen.
 • De Waalkade gevoelsmatig meer bij het centrum laten gaan horen.
 • De Grotestraat de poort naar de Waal laten zijn. De ondernemers aan de kop van de Grotestraat moeten hier aandacht aan geven.
 • De warenmarkt koesteren door deze goed te faciliteren.
 • De vestiging van enkele nachtwinkels toestaan.
 • Meer aandacht voor bewegwijzering bij het station en in het centrum.
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij