Ook voor de student!

Studenten zorgen voor dynamiek in de stad. Zonder de Radboud Universiteit en de HAN was Nijmegen nooit de bruisende stad geworden die het nu is. Ieder jaar komt er een nieuwe lading vers jong studentenbloed in Nijmegen. De ONP/PSP'92 is daar trots op!

De ONP/PSP'92 wil dat iedereen een gelijke kans krijt om te studeren. We zijn tegen de langstudeerdersboete of het sociaal leenstelsel, omdat we het ieders eigen verantwoording vinden hoe iemand zijn eigen leven invult. Active studenten in verenigingsleven en/of maatschappij zijn van grote waarde voor de universitaire en de stedelijke samenleving. Het SNUF geeft hier goede steun aan de studentenorganisaties.

De Radboud Universiteit zou een grote rol kunnen spelen in het door ons gewenste Wetenschappelijk Planbureau. Dit Planbureau kan onderzoeken verrichten die de Gemeentelijke Rekenkamer niet kan of mag doen. De Universiteit heeft met haar docenten en de studenten veel capaciteit om onderzoeken uit te voeren. De ONP/PSP'92 wil dan ook dat er meer wordt samengewerkt met de Universiteit, met name met de Faculteit der Managementwetenschappen.

Zolan er kamernood is moeten gemeente en woningbouworganisaties (waaronder de SSHN) blijven werken aan niuewe of tijdelijke studentenhuisvesting. Een quotum voor studenten(kamers) zoals De Nijmeegse Fractie en de SP willen is echte waanzin. Studenten veroorzaken niet meer overlast dan anderen. Iedereen is gelijk!

De ONP/PSP'92 steunt de realisatie van 256 SSHN-studenteneenheden in de oude Rijkswaterstaattoren in Arnhem-Presikhaaf, mits de sociaal-activerende en duurzame activiteiten van EVS EcoVrede hier gevestigd kunnen blijven. Met deze 256 eenheden is de Arnhemse woningnood voor studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Van Hall Larenstein opgelost. Het HBO-onderwijs in onze regio staat daarmee nog beter op de kaart.

De ONP/PSP'92 wil een groene campus waar je ook tussen college-uren door prettig kan verblijven de campus moet open zijn voor studenten en niet-studenten. Wij zouden het bijvoorbeeld toejuichen als er een kleinschalige supermarkt op de campus zou zijn.

Wij zijn geen voorstander van een tramlijn van het Centraal Station naar de campus in Heyendaal. Er moet ingezet worden op goede en frequent rijdende bussen. Maatwerk is hier vereist (haltes en rittijden).

De ONP/PSP'92 werkt graag samen met actieve studenten en studentorganisaties.

Meer weten over de ONP/PSP'92? Check dan: www.kieslinksenlokaal.nl!
Kies op 19 maart, links en lokaal, lijst 13, nummer 13:
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij