Kies links én lokaal in het stemlokaal

Op 19 maart zijn er weer verkiezingen. Verkiezingen die u heel direct raken. Want het is de gemeenteraad die beslist of er in uw wijk nieuwe huizen of winkels komen. Of hoe de zorgvoorzieningen worden vormgegeven. En welke wijkvoorzieningen er zijn. Het is dan goed om op een Nijmeegse partij te stemmen. Een partij die onafhankelijk van ‘Den Haag’ keuzes maakt voor de stad en de mensen in de stad. De ONP is zo’n partij. Een linkse partij die openstaat voor sociaal beleid. Menselijk beleid is waar ook de PSP’92 naar streeft. Beleid wat er voor wil zorgen dat iedereen mee kan doen. Daar vinden de ONP en de PSP’92 elkaar. Wij willen zorgen voor mensen en de samenleving. Daarom, 19 maart: lijst 13, ONP/PSP’92!

Ruimte voor wonen
Een van de basisbehoeften van de mens is een dak boven je hoofd. De ONP/PSP’92 vindt dat een basaal recht voor een burger. Een eigen plek om te leven. Het is dan ook een slechte zaak dat er nog steeds woningnood is. Er is pas sprake van goed woonbeleid als er geen wachtlijsten voor woningen meer zijn. Starters moeten nog steeds jaren wachten op een woning. Studenten komen niet makkelijk aan een kamer. De ONP/PSP’92 wil dan ook dat er in de Waalsprong en in het Waalfront snel wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van woningen. Er moet verder slim worden omgesprongen met bestaande leegstaande panden. Zet langdurig leegstaande panden in voor lokale sociale initiatieven of voor tijdelijk alternatief gebruik.

Werk aan inkomen
Een andere basisbehoefte is een basaal inkomen. Zonder inkomen kan je niet voorzien in voedsel, kleding en het dak boven je hoofd. Wij willen iedere inwoner het gevoel van bestaanszekerheid bieden. De ONP/PSP’92 is dan ook voorstander van een basisinkomen voor iedereen. Zeker nu in een periode van economische crisis mensen eenvoudig hun baan verliezen en daarmee hun zekerheid van inkomen. Wij vinden dat een slechte zaak. De kleine ondernemer heeft het moeilijk. Daarom moet de gemeente hen meer faciliteren.

Zorgen voor welzijn
De laatste basale behoefte van de mens waar de overheid voor moet zorgen is goede zorg. Als zorg nodig is dan vinden wij dat deze goed en voortvarend geleverd moet worden aan mensen. Welzijnsvoorzieningen moeten ook slim ingezet worden. De mens kan veel zelf, maar heeft soms een professional nodig die richting geeft.

Voorzie in voorzieningen
Een sterke wijk is een wijk waar sociale ontmoetingen plaats kunnen vinden. Iedere wijk kent zo zijn natuurlijke ontmoetingsplekken, zoals de school, de winkel, het café of het park. Er zijn ook plaatsen die door de overheid in stand worden gehouden, zoals het wijkcentrum en de bibliotheek. De ONP/PSP’92 wil een sterk voorzieningenniveau in de stad en de wijken.

Samen besturen
Nijmegen is van ons allemaal. Samen de stad besturen is de wens van de ONP/PSP’92. Door iedereen de kans te geven om mee te denken en mee te doen in het bestuur krijg je breder gedragen besluiten. De besluitvorming wordt dan ook beter en krachtiger. De ONP/PSP’92 wil daarom meer inzetten op co-creatie en samenspraak.

Een leefbaar Nijmegen én Lent
Het leven is prettiger in een schone, hele en veilige stad. Daarom wil de ONP/PSP’92 blijven inzetten op leefbaarheid in de wijk. De gemeente faciliteert, maar hier telt ook de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Ook hier is het sleutelwoord: doe het samen!

Meer weten over de ONP/PSP’92? Bezoek www.kieslinksenlokaal.nl
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij