Kies voor Lent: Kies links én lokaal

Op 19 maart zijn er weer verkiezingen. Verkiezingen die u heel direct raken. Want het is de Nijmeegse gemeenteraad die beslist hoe er huizen gebouwd worden in Lent en Nijmegen-Noord, waar het groen blijft, hoe wegen aangelegd worden en wanneer winkels komen. Of hoe de zorgvoorzieningen worden vormgegeven, of welk sociaal vangnet er is én blijft, of welke wijkvoorzieningen er zijn. Het is dan goed om op een lokale partij te stemmen. Een partij die onafhankelijk van ‘Den Haag’ keuzes maakt voor stad én dorp en de mensen binnen haar grenzen. De ONP is zo’n partij. Een linkse partij die openstaat voor sociaal beleid. Menselijk beleid is waar ook de PSP’92 naar streeft. Beleid wat er voor wil zorgen dat iedereen mee kan doen. Daar vinden de ONP en de PSP’92 elkaar. Wij willen zorgen voor mensen en de samenleving.
Daarom, 19 maart: lijst 13, ONP/PSP’92!

Dorpse waarden:
de ONP/PSP'92 ziet wat er gebeurd met dorpjes wanneer het hart eruit gehaald wordt en massale woonwijken gebouwd worden. Toen er in Hatert een brug gebouwd moest worden, over de oude dorpskern heen, was dat de eerste aanzet om er een "Vogelaarwijk" van te maken. Lindenholt en Dukenburg voelen zich vaak door Nijmegen vergeten, want het is "een brug te ver" en ook Hees vecht voor haar bestaansrecht als dorp binnen de alles omvattende en verorberende stad. Het dorpse karakter van Lent moet beschermd worden – laat Lent laag! – en zo haar (nieuwe) bewoners het gevoel geven dat ze zowel in Nijmegen én in Lent wonen. Betrokkenheid laat iedereen samenleven in een leefbare stad, in een dorp waar ook over 25 jaar mensen graag naar toe willen verhuizen.

Voorzieningen:
Iedere wijk verdient een winkelcentrum of op z’n minst een supermarkt. Het oude dorp mist sinds de verhuizing van de Jan Linders een supermarkt. Juist senioren moeten binnen loopafstand hun boodschappen kunnen blijven doen en een praatje maken. Ook jongeren (12-18 jaar) hebben hun eigen plekken nodig, waar ze niet tot last zijn van de omwonenden. De ONP/PSP’92 wil een jongerencentrum.

De bereikbaarheid van het dorp, maar vooral ook het doorgaand verkeer verdient blijvend aandacht. Wij willen 70km/h op De Oversteek (tussen laatste stoplicht en eerste rotonde). De ONP/PSP’92 wil dat het fietspad (Eisenhowertunnel: Vrouwe Udasingel – Griftdijk) spoedig doorgetrokken word naar De Oversteek als onderdeel van een snelfietsroute langs de Energieweg. Wij willen op de Prins Mauritssingel (N325) een langere voorsorteerstrook rechts-af, maar vooral ook een verbeterde aanleg van de Griftdijk-Noord naar de A15 toe.

Toekomst:
Lent is een snel groeiend dorp waar constant gebouwd wordt, maar de ONP/PSP’92 wil blijven aansturen om gefaseerd te bouwen: eerst Lentseveld en Nijmegen-Noord voltooien voordat men begint aan de Citadel en Veur-Lent. Wij willen het middengebied tussen Nijmegen en Arnhem als geheel bekijken, voorzieningen delen en groene buffers behouden.

Stem op Sent namens Lent:
Lent én Nijmegen-Noord worden zwaar ondervertegenwoordigd, dus kies gezamenlijk voor een gemeenteraadslid uit Lent. Stem lijst 13, plaats 2: S.G. Wierda voor tegengas in Nijmegen.

Contact: (een luisterend oor, ook na 19 maart)

Meer weten over de ONP/PSP’92? Bezoek www.kieslinksenlokaal.nl
Auteursrecht behouden, met citeerrecht CC-BY-ND © 2007-2014 de Onafhankelijke Nijmeegse Partij én de Pacifistisch Socialistiche Partij